Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid draait om de aansluiting tussen wat uw medewerker kan en wil en wat u als organisatie vraagt en biedt voor nu en voor in de toekomst. Om de duurzame inzetbaarheid van uw medewerker te behouden en bevorderen is het belangrijk om inzicht te krijgen in de duurzame inzetbaarheid. Het gaat hier om het welzijn van uw medewerker.

Er wordt gekeken naar factoren zoals mentale gezondheid, fysieke belasting, scholing, veiligheid en mobiliteit. Daarbij is veel aandacht voor PSA (psychosociale arbeidsbelasting), stress en werkdruk.

Het is belangrijk dat uw medewerker zichzelf goed leert kennen. Het draait hierbij om inzicht te krijgen in eigen motivatie, ambitie en gezondheid. Door bewustwording wordt een positieve gedragsverandering van uw medewerker gestimuleerd. Een duurzaam inzetbaarheidsbeleid levert op de lange termijn veel op zowel voor de medewerker als voor de organisatie. Het verzuim zal aanzienlijk verminderen en het werkgeluk van uw medewerker zal toenemen. Het is een win-win situatie.

HealtHY4all kan helpen uw medewerkers gezonder en vitaler te maken en te houden met alle voordelen vandien. Als u meer wilt weten over de mogelijkheden dan kunt u contact met ons opnemen. Ook vindt u meer informatie hierover in onze werkwijze.