onze werkwijze

Alle trajecten die wij aanbieden zijn maatwerk. Dit houdt in dat wij op alle niveaus met u meedenken en kunnen starten met een traject. Om u echter een idee te geven van hoe een traject eruit kan zien geven we hier de stappen van een standaard procedure weer

De trajecten die wij uitvoeren zijn volledig op maat gemaakt en dus afgestemd op de wensen die u heeft als het gaat om duurzame inzetbaarheid. HealtHY4all is in staat om u op meerdere gebieden te helpen en te adviseren en daarom is een goede verkenning van de mogelijkheden van groot belang. Onze trajecten bestaan meest van de tijd uit een vijftal stappen:

1. Kick-off meeting/workshop               

De werkwijze en de te nemen acties worden aan uw werknemers gepresenteerd. Dat kan middels een online presentatie, middels een inspirerende workshop of via een persoonlijke uitleg gebeuren.

2. Digitale vragenlijst

Na aanmelding kan de werknemer deelnemen aan een digitale vragenlijst (DIX) die specifiek gaat over de gezondheid van de medewerker en hoe hij of zij het werk in zijn of haar omgeving ervaart. De specifieke resultaten van de werknemer zijn enkel en alleen voor desbetreffend persoon inzichtelijk. Ieders privacy is gewaarborgd.

3. Intake en Preventief Medisch Onderzoek

Derde stap in deze procedure is het doen van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Tijdens een eerste intake gesprek waarin de resultaten uit de vragenlijst kort worden besproken worden er ook een aantal fysieke eigenschappen gemeten en daarnaast wordt bloed afgenomen voor een gedegen onderzoek. HealtHY4all kiest er voor om het verzamelde bloed te laten analyseren op een gecertificeerd laboratorium, waarbij de kwaliteit van het onderzoek is gewaarborgd. De omvang van het PMO kan worden uitgebreid met extra testen indien gewenst. Alle uitleg over de testen is beschikbaar, maar het is uiteraard mogelijk om additionele vragen te stellen tijdens het onderzoek.

4. Inzicht in de gezondheid             

Na het onderzoek zijn de resultaten direct beschikbaar voor de werknemer. Deze kan direct zien of er afwijkende waarden zijn gevonden en indien dit het geval is zijn de resultaten voorzien van commentaren van de verantwoordelijke klinisch chemicus. Ook in dit geval zijn de testresultaten alleen in te zien door de werknemer. Het is voor anderen niet mogelijk deze resultaten in te zien, dus ook niet voor de werkgever.

5. Vervolgtraject                 

Op basis van het onderzoek van zowel de vragenlijsten als van het PMO kan de werkgever de werknemer een passend vervolgtraject aanbieden. Daarbij is het aan de werknemer hoe hij of zij dit ingevuld wilt hebben en waar de focus op moet komen te liggen. HealtHY4all biedt verschillende programma’s aan die zijn gericht op verschillende facetten van de gezondheid. Men kan daarbij denken aan et volgende:

  • aandacht gezondheid in het algemeen
  • aandacht voor voeding
  • problemen rondom de overgang
  • het actief aan de slag gaan met sporten
  • slaapproblematiek
  • verminderen van stress
  • persoonlijke begeleiding als het gaat om werk gerelateerde vraagstukken.