Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Het PMO is een gezondheidscheck voor de werknemers. Het geeft een goed beeld hoe de gezondheid van de medewerker is en vooral ook wat er aan veranderd kan worden. Indien er bepaalde gezondheidsrisico’s zijn zullen deze worden gedetecteerd. Het PMO begint met het invullen van een vragenlijst (DIX). Daarna zal er bloed worden afgenomen voor laboratoriumonderzoek. HealtHY4all heeft er voor gekozen het afgenomen bloed te laten analyseren door een gecertificeerd laboratorium, waarbij de juistheid van de uitslagen 100% gegarandeerd is. Deze keuze is mede tot stand gekomen door het feit dat er vaak een te grote onnauwkeurigheid en een te grote verscheidenheid zit in de testen die worden uitgevoerd met bloed wat middels een vingerprik is verkregen in combinatie met een zogenoemde Point-of-Care sneltest. De uitslag van het PMO is enkel en alleen in te zien door de werknemer. De werkgever krijgt hiervan geen uitslag of rapportage. Het is dan aan de werknemer met de uitslagen te doen wat hij of zij zinvol acht mede op basis van het advies van het laboratorium en HealtHY4all.

In de rapportage is informatie terug te vinden over o.a. hun BMI, bloeddruk, cholesterol, hart- en vaatziekten, glucose en meer. Het is mogelijk het PMO uit te breiden met additionele testen zoals bv het doen van een risicobepaling op het krijgen van een hartinfarct. Mogelijke additionele testen vindt u in de complete lijst diagnostische testen